سانتیگراد ؟

دمــای فعــلـی

 • Condition image
 • شهر :

  loading...

 • دمای هوا :

  loading...

 • وضعیت هوا :

  loading...

 • در تاریخ :

  loading...

 • طلوع خورشید :

  loading...

 • غروب خورشید :

  loading...

 • سزعت باد :

  loading...

 • جهت باد :

  loading...

 • دمای باد :

  loading...

 • میزان دید :

  loading...

 • رطوبت هوا :

  loading...

 • فشار هوا :

  loading...

 • وضعیت فشار هوا :

  loading...